info@sanasport.hu 24 órán belül válaszolunk

A KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEKRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

AVORI s.r.o., a.s., cégjegyzékszám: 29184673, székhely: Údolní 527/27, Brno-město, 602 00 Brno, bejegyezve a brünni regionális bíróság által vezetett cégjegyzékben, C részleg, 63946-os betét (a továbbiakban: "Eladó").

I. Bevezető rendelkezések

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek") a módosított 89/2012. sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: "Ptk.") és a módosított 634/1992. sz. törvény a fogyasztóvédelemről (a továbbiakban: "Törvény"), valamint egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései szerint készültek.
 2. A jelen Általános Szerződési Feltételek a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 1751. § (1) bekezdésének teljes körű betartásával szabályozzák a kereskedelmi forgalomban igénybe vett kiegészítő szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogokat és kötelezettségeket:
  • Meghosszabbított visszatérési időszak
  • Extra gyors visszatérítés
  • Azonnali kárigény garancia

  (a továbbiakban együttesen "Szolgáltatások"), amelyeket az eladó a vevő - fogyasztó vagy vállalkozó - számára megkötött szerződés alapján nyújt. A szerződéskötés mindig kizárólag az Eladó értékesítési portálján - a https://www.sanasport.hu weboldalon található online áruházon - keresztül vásárolt árukkal kapcsolatban jön létre.

 3. Az Eladó kifejezetten tájékoztatja a Vevőt, hogy a Szolgáltatásokra nem vonatkoznak a Polgári Törvénykönyv 2758. és azt követő szakaszainak rendelkezései, valamint a 170/2018. sz. törvény vagy a biztosításra és a kereskedelmi biztosítótársaságok által nyújtott biztosításokra vonatkozó egyéb jogszabályok.
 4. A szolgáltatás minden vásárló, mind a fogyasztók, mind a vállalkozások számára elérhető, és mindig kizárólag az Eladó értékesítési portálján keresztül történő egyetlen vásárlással kapcsolatban.
 5. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés megkötésének lehetőségéről az Eladó által értékesített árukra vonatkozó adásvételi szerződés megkötése során. Ha a Vevő a szolgáltatási szerződés megkötése mellett dönt, az Eladó által tett ajánlat elfogadásra kerül, és a szolgáltatási szerződés megkötésére ugyanabban az időpontban és ugyanolyan módon kerül sor, mint magának az adásvételi szerződésnek a megkötésére, amelyre vonatkozóan a szolgáltatásban megállapodtak. A már megkötött szerződés módosítása csak mindkét fél beleegyezésével lehetséges, kivéve, ha a vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezései másként rendelkeznek.
 6. A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés megkötése előtt a Vevő köteles megismerni a jelen Általános Szerződési Feltételeket, és elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek szövegét a webáruház felületén.
 7. Az Eladó bármikor jogosult a Szolgáltatási feltételek módosítására. Az Eladó által elfogadott módosítások azonban mindig csak az újonnan kötött szerződésekre vonatkoznak, és nem érintik a Szolgáltatás nyújtására már megkötött szerződéseket.  

II. Szolgáltatások

 1. Meghosszabbított visszatérési időszak
  Az Eladó a jelen Szolgáltatással lehetővé teszi a Vevők számára, hogy az átvételtől számított 60 napon belül indoklás nélkül, az alábbiakban meghatározott feltételek szerint éljenek a megvásárolt áruk visszaküldésének vagy cseréjének lehetőségével.
  Az árunak tisztának, sértetlenül, eredeti csomagolásban, a vásárlást igazoló bizonylattal együtt kell visszaküldeni, és nem szabad rajta rendszeres használatra utaló jeleket mutatni. A meghosszabbított határidőn belüli visszaküldési lehetőség azt a célt szolgálja, hogy a vásárló megfelelően kipróbálhassa az árut, anélkül, hogy a törvényes határidőn belül el kellene állnia a szerződéstől, ha az áru nem tetszik neki. Ezért nem lehetséges, hogy az árukat a visszavételi időszak alatt rendszeresen használják, majd használt állapotban visszaküldjék. Ilyen esetben az Eladó fenntartja a jogot, hogy megtagadja az áru átvételét, vagy a Kiegészítő árlista szerint kiszámlázza az áru eredeti állapotának helyreállításával kapcsolatos tevékenységeket. Csak az a személy jogosult az áru visszaküldésére, aki az árut megvásárolta. Ebből a célból az Eladó jogosult ellenőrizni az árut visszaküldő személy személyazonosságát, vagy annak igazolását kérni. A visszaküldés az
  Magyar Posta - Frogman s.r.o. / 29228E
  FLK
  1985 Budapest
  Hungary,
  vagy a központi raktár fizikailag azonos címén.
  A kifizetett vételárat az eladó az áru átvételétől számított 30 napon belül visszakapja. Amennyiben az árut fizikailag az üzletben adják vissza, a vételárat azonnal visszatérítik.
 2. Extra gyors visszatérítés
  A szolgáltatás megvásárlásával az Eladó garantálja a Vevőnek a megvásárolt áru vételárának gyorsított határidőn belüli visszatérítését abban az esetben, a) ha az árut a feltételeknek megfelelően visszaküldték, b) ha a szerződéstől a törvényes határidőn belül elálltak, c) ha a vevő vételár-visszatérítést kérő panaszának helyt adtak.
  A megvásárolt áru vételárának visszatérítésének határideje 3 munkanap attól a naptól számítva, amikor az árut fizikailag átadták az Eladónak, vagy amikor a Vevő értesítést kap a panasz pozitív rendezéséről a vételár visszatérítésével. A vételárat kizárólag arra a bankszámlára térítjük vissza a Vevőnek, amelyről az adott megrendelést az Eladónak kifizették.
 3. Azonnali kárigény garancia
  Az azonnali reklamációs garanciális szolgáltatás feljogosítja a Vevőt, hogy a reklamációt, azaz a hibás teljesítésből eredő jogok igényét, annak rendezése után az Eladó az áru Eladóhoz történő átadásától számított 3 munkanapon belül az Eladó címére történő reklamáció céljából történő átadástól számított 3 munkanapon belül rendezze. Ez a határidő attól a pillanattól kezdődik, amikor az áru az adott címen a panaszosztály fizikai birtokába kerül. A szolgáltatás igénybevételéhez az ügyfélnek minden esetben igazolnia kell, hogy a szóban forgó árura vonatkozóan megvásárolta ezt a szolgáltatást. E dokumentum nélkül a szolgáltatás nem igényelhető.
 4. A szolgáltatás nem terjed ki az árukban az alábbiak által okozott károkra:
  • az áru mechanikai sérülése,
  • az áru olyan körülmények között történő használata, amelyek nem felelnek meg az eladó vagy a gyártó által közvetlenül előirányzott hőmérsékletnek, porosságnak, páratartalomnak, kémiai és mechanikai környezetnek,
  • az áru túlzott terhelés vagy a dokumentációban vagy az általános elvekben meghatározott feltételekkel ellentétes használat miatt sérült meg,
  • minősíthetetlen beavatkozás vagy a paraméterek megváltoztatása,
  • az ügyfél által módosított áruk,,
  • Az elemek vagy az isteni csapás által károsodott áruk,
  • a helytelen vagy nem eredeti fogyóeszközök használatáért, illetve az ebből eredő károkért, kivéve, ha az ilyen használat szokványos, és nem szerepelt a mellékelt használati utasításban.
  A Szolgáltatás az Ügyfél hibás teljesítésből eredő jogainak gyakorlására vonatkozó jogának teljes időtartama alatt vehető igénybe, minden olyan tételre vonatkozóan, amelyre a Szolgáltatást megvásárolta, egyszer. Használatával a Szolgáltatás igénybevételére kerül sor.
  Ha egy adott árura vonatkozó reklamációt nyújtanak be új áru szállítására vagy a vételár visszatérítésére vonatkozó kéréssel, amelyért a szolgáltatást megvásárolták, az Eladó az áru átadásától számított 3 munkanapon belül értékeli a reklamáció jogosságát, hogy a Reklamációs Osztály közölje a Vevővel a reklamáció eredményét, és megküldje az új árut vagy a vételárat a Vevőnek. Az áru átadása a reklamációs részlegnek az áru 
  Avori s.r.o. / Sanasport
  Hlinky 505/118
  Budova Office Centre
  603 00 Brno
  Czech Republic
  címre történő szállítását jelenti. A Vevő tudomásul veszi, hogy az áruknak a Reklamációs Osztályra történő átadása eltérhet a reklamáció időpontjától.
 5. A Szolgáltatási szerződés mindig és kizárólag az Eladó webáruházán keresztül kötött konkrét adásvételi szerződéshez/megrendeléshez kapcsolódik. A szerződés megkötése és a Szolgáltatás kifizetése a vonatkozó adásvételi szerződés megkötésével azonos módon és időpontban történik.
 6. A Vevő nem jogosult a Szolgáltatást a hagyományos panaszeljárás megkerülésére vagy az elállási jogának megkerülésére használni. Abban az esetben, ha az Eladó a Szolgáltatással való nyilvánvaló vagy ismételt visszaélést észlel, az Eladó jogosult megtagadni a Vevőtől a Szolgáltatás további teljesítését.

III. Szolgáltatási feltételek

 1. A Vevő minden szükséges segítséget megad az Eladónak a Szolgáltatás teljesítéséhez. A Vevő köteles különösen a megfelelően csomagolt árut - az eredeti csomagolásban - átadni a fuvarozó képviselőjének, és az újonnan szállított árut átvenni. A Vevő nem jogosult a hibás árut tesztelni, használni vagy más módon rendelkezni vele. Ugyanez vonatkozik az eredeti csomagolásra is, amelyben az árut szállították. A Vevőnek ezt a csomagolást tisztán, sértetlenül és eredeti állapotában kell visszaküldenie, ha sikerrel akarja gyakorolni a Szolgáltatásból eredő jogait. Ha a Vevő nem tartja be a Szolgáltatás megfelelő gyakorlásának ezen feltételeit, megtagadható tőle a Szolgáltatási szerződés szerinti teljesítés, vagy a vonatkozó árlista szerinti, a megszegett kötelezettség jellegének megfelelő kiegészítő szolgáltatások költségei (pl. az áru új csomagolásának vagy tisztításának költségei, amennyiben a Vevő használja az árut) felszámíthatók.
 2. A Szolgáltatás minden vásárlási szerződéshez csak egyszer vehető igénybe. A fuvarozó ismételt hibás szállítása esetén a vevő már köteles az általános szerződési feltételekben és a törvényben meghatározott jogait gyakorolni.
 3. Ha a Vevő nem gyakorolja a Szolgáltatásból eredő jogait, vagy azokat a gyakorlási határidő lejárta után gyakorolja, nem jogosult a Szolgáltatásért fizetett ár visszatérítésére.  
 4. Az egyes Szolgáltatások árai mindig a Sanasport.hu webáruházon belül kerülnek kiigazításra, és a fogyasztó a Szolgáltatás kötelező érvényű elfogadása előtt a webáruház felületén értesül azok összegéről.

IV. Egyéb intézkedések

 1. Ha a vevő-fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, amelyre vonatkozóan a Szolgáltatásban megállapodott, nem jogosult elállni a Szolgáltatástól, és nem jogosult a Szolgáltatás árának visszatérítésére. Mivel a szolgáltatás teljesítését a Vevőnek a törvényes elállási határidő lejárta előtt kell gyakorolnia, a Vevő kéri az Eladót, hogy a szolgáltatás teljesítését az elállási határidő lejárta előtt kezdje meg, és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás jellege lehetetlenné teszi a jelen szerződéstől való elállást.
 2. Ha a Vevő megszegi a törvény vagy a jelen Feltételek által rá rótt kötelezettségeket, vagy egyéb módon megkerüli vagy visszaél a Szolgáltatással, és ezzel kárt okoz az Eladónak, a Vevő köteles teljes kártérítést fizetni.

V. Záró rendelkezések

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételeket az Eladó elfogadta, és azok a Vevőre nézve a Szolgáltatási Szerződés megkötésének időpontjában kötelező érvényűek.
 2. A fogyasztónak minősülő Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladóval való vita esetén a Vevőnek jogában áll peren kívüli vitarendezési mechanizmusokat igénybe venni a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóságon keresztül, amely egy törvényesen felhatalmazott szerv.
 3. Ezeket a feltételeket az Eladó 2022. április 14-én bocsátotta ki.
Bombaár
Az akció végéig
0:13:50:02
Kilpi Sylane
-71 % Outdoor rövidnadrág Kilpi Sylane
8 900 Ft 30 482 Ft
már csak 4 db érhető el