info@sanasport.hu 24 órán belül válaszolunk

A "SZÁLLÍTMÁNYBIZTOSÍTÁS" TERMÉK FELTÉTELEI ÉS FELTÉTELEI

AVORI s.r.o., a.s., cégjegyzékszám: 29184673, székhely: Údolní 527/27, Brno-město, 602 00 Brno, bejegyezve a brünni regionális bíróság által vezetett cégnyilvántartásba, C részleg, 63946-os betét (a továbbiakban: "Eladó").

I. Bevezető rendelkezések

a) A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek") a módosított Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012. sz. törvény (a továbbiakban: "Ptk.") és a fogyasztóvédelemről szóló módosított 634/1992. sz. törvény (a továbbiakban: "Fogyasztóvédelmi törvény"), valamint egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései szerint készültek.

b) Jelen Általános Szerződési Feltételek a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 1751. § (1) bekezdésének teljes körű betartásával szabályozzák az Eladó által a Vevő - fogyasztó vagy vállalkozó - részére megkötött szerződés alapján nyújtott Kereskedelmi szállítmánybiztosítás elnevezésű szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) nyújtására irányadó jogokat és kötelezettségeket. A szerződés megkötésére mindig kizárólag az Eladó értékesítési portálján - a https://www.sanasport.hu internetes címen található weboldalon található online áruházon - keresztül vásárolt árukkal kapcsolatban kerül sor.

c) Az Eladó kifejezetten tájékoztatja a Vevőt, hogy a Szolgáltatás nem tartozik a Polgári Törvénykönyv 2758. és azt követő szakaszainak hatálya alá, és nem tartozik a 170/2018. sz. törvény vagy más, a biztosításra és a kereskedelmi biztosítók által nyújtott biztosításokra vonatkozó rendelkezések hatálya alá.

d) A Szolgáltatás minden vásárló, mind a fogyasztók, mind a vállalkozások számára elérhető, és mindig kizárólag az Eladó értékesítési portálján keresztül történő egyetlen vásárlással kapcsolatban.

e) Az Eladó tájékoztatja a Vevőt a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés megkötésének lehetőségéről az Eladó által értékesített árukra vonatkozó adásvételi szerződés megkötése során. Ha a Vevő úgy dönt, hogy Szolgáltatási szerződést köt, az Eladó által tett ajánlatot el kell fogadni, és a Szolgáltatási szerződés megkötésére ugyanabban az időpontban és ugyanolyan módon kerül sor, mint magának az adásvételi szerződésnek a megkötésére, amelyre a Szolgáltatásról tárgyalnak. A már megkötött szerződés módosítása csak mindkét fél beleegyezésével lehetséges, kivéve, ha a vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezései másként rendelkeznek.

f) A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés megkötése előtt a Vevő köteles megismerni a jelen Általános Szerződési Feltételeket, és elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek szövegét a webáruház felületén.

g) Az Eladó bármikor jogosult a Szolgáltatás feltételeinek módosítására. Az általa elfogadott módosítások azonban mindig csak az újonnan megtárgyalt szerződésekre vonatkoznak, és nem érintik a szolgáltatás nyújtására már megkötött szerződéseket.

II. Szolgáltatás

a) Az Eladó a jelen Szolgáltatással lehetővé teszi a Vevők számára, hogy a Vevő által az Eladótól vásárolt áruk cseréjére vonatkozó előnyös feltételeket és gyorsított eljárásokat vegyenek igénybe, feltéve, hogy az árut a Vevő a fuvarozó részéről felmerült okból sérülten, megsemmisülve vagy a megrendeléstől eltérően kapta meg. A Szolgáltatás megszervezése esetén a kár, megsemmisülés vagy kicserélés oka nem állapítható meg, nincs szabványos reklamációs eljárás, és a Vevő jogosult a Szolgáltatásból eredő jogait a jelen Feltételek szerint gyakorolni.

b) A Szolgáltatási szerződés mindig és kizárólag az Eladó webáruházán keresztül kötött konkrét vásárlási szerződéshez/megrendeléshez kapcsolódik. A szerződés megkötése és a Szolgáltatás kifizetése a vonatkozó adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg és azzal azonos módon történik.

c) A Szolgáltatás igénybevételének feltételei teljesülése, azaz az áru szállítás közbeni sérülése vagy megsemmisülése, illetve a szállítás közbeni kicserélése esetén a Vevő jogosult az Eladóval szemben gyakorolni jogait, aki a Vevő által e tényekről telefonon vagy e-mailben küldött értesítés alapján saját költségén intézkedik a hibás áru elszállításáról, majd a leszállított áru hibátlan áruval történő cseréjéről, a Vevővel egyeztetett határidőn és határidőn belül.

d) A Vevő nem jogosult a Szolgáltatást a hagyományos panaszeljárás megkerülésére vagy az elállási jogának megkerülésére használni. Abban az esetben, ha az Eladó a Szolgáltatással való nyilvánvaló vagy ismételt visszaélést észlel, az Eladó jogosult megtagadni a Vevőtől a Szolgáltatás további teljesítését.

III. Szolgáltatási feltételek

a) A Vevőnek a Szolgáltatásból eredő jogainak megőrzése érdekében a Vevőnek a szállítmány sérülését, megsemmisülését vagy kicserélését a fuvarozótól való átvételtől számított 24 órán belül be kell jelentenie. Ezt a következő címre lehet jelenteni:
+36 1 955 5841
E-mail cím: info@sanasport.hu

b) Az Eladó jogosult a Vevővel tárgyalni a Szolgáltatás keretében történő teljesítés feltételeiről az áru rendelkezésre állásától, a fuvarozó munkaterhelésétől vagy a szállítmány mennyiségétől függően, amelyre a Szolgáltatás igénybevétele vonatkozik.

c) A Szolgáltatás csak a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság területén belüli címre történő szállításra vásárolható meg. A Szolgáltatás nem nyújtható, ha a szállítás módja az Eladó valamelyik üzletében történő személyes átvétel.

d) A Vevő köteles az Eladónak minden szükséges együttműködést megadni az áru ismételt leszállításához. A Vevő köteles különösen a sérült árut megfelelően csomagolva - az eredeti csomagolásban - átadni a fuvarozó képviselőjének, és a megfelelően leszállított, újra leszállított árut átvenni. A Vevő nem jogosult a hibás árut tesztelni, használni vagy más módon rendelkezni vele. Ugyanez vonatkozik az eredeti csomagolásra is, amelyben az árut szállították. A Vevőnek ezt a csomagolást tisztán, sértetlenül és eredeti állapotában kell visszaküldenie, ha sikerrel akarja gyakorolni a Szolgáltatásból eredő jogait. Ha a Vevő nem tartja be a Szolgáltatás megfelelő gyakorlásának ezen feltételeit, megtagadható tőle a Szolgáltatási szerződés szerinti teljesítés, vagy a vonatkozó árlista szerinti, a megszegett kötelezettség jellegének megfelelő kiegészítő szolgáltatások költségei (pl. az áru új csomagolásának vagy tisztításának költségei, amennyiben a Vevő használja az árut) felszámíthatók.

e) A Szolgáltatás minden vásárlási szerződéshez csak egyszer vehető igénybe. A fuvarozó ismételt hibás szállítása esetén a vevő már köteles az általános szerződési feltételekben és a törvényben meghatározott jogait gyakorolni.

f) Ha a Vevő nem gyakorolja a Szolgáltatásból eredő jogait, vagy azokat a gyakorlás határidejét követően gyakorolja, nem jogosult a Szolgáltatásért fizetett ár visszatérítésére.

IV. Egyéb intézkedések

a) Ha a vevő-fogyasztó eláll attól az adásvételi szerződéstől, amelyre vonatkozóan a Szolgáltatásban megállapodott, nem jogosult a Szolgáltatástól való elállásra, és nem jogosult a Szolgáltatás árának visszatérítésére sem. Mivel a szolgáltatás teljesítését a Vevőnek a törvényes elállási határidő lejárta előtt kell gyakorolnia, a Vevő kéri az Eladót, hogy a szolgáltatás teljesítését az elállási határidő lejárta előtt kezdje meg, és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás jellege lehetetlenné teszi a jelen szerződéstől való elállást.

b) Ha a Vevő megszegi a jogszabály vagy a jelen Feltételek által rá rótt kötelezettséget, vagy egyéb módon megkerüli vagy visszaél a Szolgáltatással, és ezzel kárt okoz az Eladónak, a Vevő köteles teljes kártérítést fizetni.

V. Záró rendelkezések

a) A jelen Általános Szerződési Feltételeket az Eladó elfogadta, és azok a Vevőre nézve a Szolgáltatási Szerződés megkötésének időpontjában kötelező érvényűek.

b) A fogyasztónak minősülő Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladóval való vita esetén a Vevőnek jogában áll peren kívüli vitarendezési mechanizmusokat igénybe venni a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóságon keresztül, amely egy törvényesen felhatalmazott szerv.

c) A jelen Általános Szerződési Feltételeket az Eladó 2021. november 3-án bocsátotta ki.

Bombaár
Az akció végéig
3:11:41:52
Kari Traa Humlesnurr Tee
-70 % Sport póló Kari Traa Humlesnurr Tee
8 900 Ft 29 858 Ft
már csak 10 db érhető el