info@sanasport.hu 24 órán belül válaszolunk

Személyes adatok feldolgozása

I. Alap rendeletek

 • Az egyének személyes adatainak feldolgozása vonatkozásában történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról ("GDPR") szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének (7) bekezdése alapján a Sanasport.hu webáruház üzemeltetője, az AVORI s.r.o. a személyes adatok kezelője.
 • A kezelő elérhetőségei
  • cég: AVORI s.r.o., cégjegyzékszám: 291 84 673, székhely: Údolní 27, Brno 602 00. A vállalat a Brnói cégbíróságon C fejezet 63946 szakasza alatt van nyilvántartva
  • e-mail: info@sanasport.hu
 • A személyes adatok bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információt jelentenek. Azonosítható természetes személy az a természetes személy, akit közvetlenül vagy közvetve lehet azonosítani, különösen egy meghatározott azonosítóra hivatkozva, például név, azonosító szám, helyadatok, hálózati azonosító vagy egy vagy több meghatározott fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy annak a természetes személynek a társadalmi identitása alapján.

II. Milyen adatokat dolgozunk fel?

Azokat a személyes adatokat dolgozzuk fel, amelyeket Ön biztosít nekünk a szolgáltatásaink használata közben.

 • Ha a webáruházunkban rendel terméket, akkor az Ön számlázási, elérhetőségi (telefon és e-mail) vagy esetleg a termék kézbesítéséhez szükséges kézbesítési adatokat dolgozzuk fel.
 • Ha felhasználói fiókot hoz létre, és majd az itt Ön által megadott adatokat (számlázási elérhetőségi és kézbesítési) és a rendelései előzményeit.
 • Ha üzleti jellegű hírleveleket akar kapni, és bejelentkezik a hírlevelek fogadására, akkor az e-mail címét.
 • Ha reklamációt nyújt be a reklamációs jegyzőkönyven keresztül, akkor az itt megadott adatokat.

III. Miért dolgozzuk fel a személyes adatokat?

Elsősorban azért, hogy teljesíteni tudjuk a vállalt kötelezettségeinket. Ha nem tudnánk feldolgozni az adatokat, akkor nem tudnánk árukat szállítani a webáruházból, engedélyezni a felhasználói fiók regisztrációját vagy üzleti üzenetet küldeni - közvetlen marketing.

A személyes adatok feldolgozásának törvényes alapja:

 • a közöttünk és az Ön között kötött szerződés teljesítése a GDPR 6. cikkely 1. bekezdés b) pontja szerint;
 • a mi jogos érdekünk a marketing tevékenység biztosítására (különösen az üzleti értesítések küldése) GDPR 6. cikkely 1. bekezdés f) pontja szerint, amelyik a GDPR 47 szerint Ön, mint ügyfél és mi, mint kezelő közötti kapcsolat értelmében keletkezett.

A személyes adatok feldolgozásának célja:

 • a megrendelés szerződéses teljesítéséhez és a szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához (megrendeléskor személyes adatokat igényelünk, amelyek a megrendelés sikeres teljesítéséhez szükségesek - adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése);
 • a vásárlás gyorsítása érdekében felhasználói fiók létrehozása;
 • gyorsabb ügyféltámogatás;
 • üzleti üzenetek és kapcsolódó marketing tevékenységek küldése (jellemzően a preferenciák elemzése és a releváns tartalom megjelenítése vagy hirdetések megjelenítése más webhelyeken, ún. remarketing);
 • szolgáltatásaink minőségének az Ön igényeihez való igazítása (jellemzően elemzések végrehajtása a webáruház használatának megismerése érdekében);
 • kapcsolat felvétele Önnel, ha valamelyik játékunkban győztes lett, (a webáruházunkban vagy a szociális hálózaton ) a nyeremény kézbesítése érdekében.

IV. Hogyan kezeljük a személyes adatokat?

Az Ön adatait a legnagyobb gondossággal kezeljük, különös hangsúlyt fektetve azok biztonságára - csakúgy, mint Ön, mi sem szeretnénk, ha bármi történne az adataival. Az adatokat a személyes adatok védelméről a GDPR és a 101/2000. sz. törvény szerint tároljuk, és kijelentjük, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtettünk az adatok biztonsága érdekében. Partnereket (= adatfeldolgozókat) is kiválasztunk, hogy biztosítani tudjuk az adatvédelem megfelelő technikai és szervezési intézkedéseit.

 • Vállaljuk, hogy az V. cikkben felsorolt ​​kivételeken kívül, a személyes adatait nem adjuk át harmadik félnek.
 • Adatait csak képzett személyzet dolgozza fel, akik védik az adatokat, és betartják a titoktartást.
 • Az Ön adatait a szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint a szerződéses jogviszonyok érvényesítéséhez szükséges ideig dolgozzuk fel (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően).
 • A vonatkozó határidők után minden személyes adatot törlünk.
 • A korábbi vásárlásaival és a meglátogatott webhelyekkel kapcsolatos információkat közvetlen marketing céljából dolgozzuk fel, ideértve a profilalkotást is, amely a megfelelő tartalom pontosabb és gyorsabb megjelenítését, vagyis szolgáltatásaink minőségének az Ön igényeihez való igazítását szolgálja. Bármikor, ingyenesen kifogásolhatja ezt a szolgáltatást.
 • A GDPR 22. cikkelye értelmében a mi részünkről nincs automatikus egyéni döntéshozatal.

V. Kinek van hozzáférése az adatokhoz?

Először is mi, az AVORI s.r.o. adatkezelő, a Sanasport.hu webáruház üzemeltetője, valamint kiválasztott munkatársaink elkötelezettek a titoktartás mellett. Rajtunk kívül bizonyos esetekben azok a feldolgozók is hozzáférhetnek a személyes adatokhoz, akiknek a kötelezettségeik teljesítése érdekében minimális mértékben adatot továbbítunk - például a webáruházban történő megrendelés esetén nem tudnánk árut szállíttatni a fuvarozókkal.

A megrendeléshez szükséges adatok feldolgozói az Ön választása szerint történnek:

 • a GoPay szolgáltató(GOPAY s.r.o.) az on-line fizetés esetében
 • a Global Payments szolgáltató (Global Payments Europe, s.r.o.) az on-line fizetés esetében
 • GLS szállítmányozó (General Logistics Systems B.V.)
 • Magyar Posta (Magyar Posta Zrt.)
 • Balíkobot futár szolgálat (Balikobot s.r.o.), Pošta bez hranic (FROGMAN s.r.o.)

Az üzleti kommunikáció adatfeldolgozói:

 • Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC) az üzleti üzenetek terjesztése céljából történő üzleti üzenetek rendelése, regisztrációja és fogadása során
 • ECOMAIL.CZ (ECOMAIL.CZ s.r.o.) az üzleti üzenetek terjesztése céljából történő üzleti üzenetek rendelése, regisztrációja és fogadása során
 • SupportBox (OLYMPIC s.r.o.) rendelések esetében a gyorsabb e-mailes kommunikáció céljából

A közvetlen marketing adatkezelői:

A szerződés és a panasz teljesítéséhez szükséges adatok feldolgozói az általunk forgalmazott márkák egyedi beszállítói.

Ezenkívül szükség lehet a személyes adatok megadására a csalás megelőzése érdekében; esetleges bűncselekmények vagy a közbiztonságot fenyegető veszélyek bejelentése esetén. Ebben az esetben az érintett személy adatait továbbítjuk az illetékes hatóságnak.

VI. Milyen jogokkal rendelkezik Ön?

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban a GDPR szerint Ön rendelkezik:

 • jog a személyes adatokhoz való hozzáférésre;
 • jog a személyes adatok módosítására vagy kiegészítésére;
 • jog a személyes adatok törlésére;
 • jog a személyes adatok hordozására;
 • jog a feldolgozás korlátozásának kérésére;
 • jog a feldolgozás elleni kifogás joga;
 • a személyes adatok megsértésével kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog;
 • panasz benyújtásának joga a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz;
 • jog, hogy bármikor visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását;
 • valamint a GDPR-ben felsorolt egyéb jogok.

VII. Záró rendelkezések

 • Az Ön személyes adatait bizonyos, kifejezett és törvényes célokból gyűjtjük anélkül, hogy azokat azokkal a célokkal összeegyeztethetetlen módon kezelnénk.
 • Gondoskodunk a személyes adatok feldolgozásáról, hogy ne legyenek veszélyeztetve az Ön jogai és szabadsága. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtunk végre, például titkosítást és tesztelést, biztosítjuk a személyes adatok feldolgozásához szükséges rendszerek és szolgáltatások állandó titkosságát, integritását, elérhetőségét és rugalmasságát.

Ezek a rendeletek mai naptól, 2018.05.25-től érvényesek.

Bombaár
Az akció végéig
0:16:09:11
Kilpi Sylane
-71 % Outdoor rövidnadrág Kilpi Sylane
8 900 Ft 30 482 Ft
már csak 4 db érhető el