info@sanasport.hu 24 órán belül válaszolunk

Panaszkezelési eljárás

Jótállás és jótállási időszak

 1. Az Eladó köteles a panaszt haladéktalanul, legfeljebb 30 napon belül rendezni. Az Eladó e-mailben vagy telefonon tájékoztatja a Vevőt a reklamáció előrehaladásáról.
 2. Az árukra 2 év garanciát vállalunk. A garancia a termék vevő általi átvételének napján kezdődik.


Jelentős szerződésszegés

 1. A lényeges szerződésszegés olyan dolog értékesítése, amelynek olyan súlyos hibája van, hogy az eladó már az adásvételi szerződés megkötésekor tudta, vagy tudnia kellett, hogy a vevő nem kötötte volna meg a szerződést, ha előre látja a hibát.
 2. Lényeges szerződésszegés esetén a vevőnek a következő követelései vannak:
  • a hiba kijavítása új termék szállítása útján (új jótállási időszak nem alkalmazandó, új termék szállítása esetén a vevőnek az eredeti terméket az eladó költségére vissza kell küldenie az eladónak).
  • a hiba kijavítása a termék javításával
  • ésszerű kedvezmény a vételárból
  • a vevő eláll a szerződéstől

Nem lényeges szerződésszegés

 1. A nem jelentős szerződésszegés olyan szerződésszegés, amely nem felel meg a lényeges szerződésszegésnek.
 2. Nem lényeges szerződésszegés esetén a vevőt a következő jogok illetik meg:
  • a hiba kijavítása javítással
  • ésszerű kedvezmény a vételárból


Panaszolási eljárás

 1. A vevő köteles a hiba bekövetkeztéről az eladót haladéktalanul értesíteni, miután a hibáról tudomást szerzett, vagy kellő időben elvégzett vizsgálat és kellő gondosság mellett tudomást szerezhetett volna róla. Az áru további használata a hiba súlyosabbá válását okozhatja, ami a reklamáció elutasításának alapjául szolgálhat.
 2. A kifogásolt árunak teljesnek (pl. nem elég egy cipő, hanem egy egész párnak kell lennie), tisztának, száraznak és higiénikusnak kell lennie.
 3. A reklamáció benyújtásakor igazolni kell az áru eladótól történő megvásárlását (vásárlást igazoló bizonylat, számla másolata).
 4. Az eladó felel a termék minden olyan hibájáért, amellyel az áru rendelkezik, amikor a vevő átveszi, vagy amely a jótállási idő alatt jelentkezik. Nem terjed ki a gondatlan vagy helytelen kezelés vagy mechanikai sérülés, illetve az általános kezelési elvek be nem tartása miatt Az áru tulajdonságaiban a jótállási időszak alatt bekövetkezett, elhasználódás vagy nem rendeltetésszerű használat vagy beavatkozás következtében bekövetkezett változás nem tekinthető hibának. A megvásárolt árukat mindig arra a célra kell használni, amelyre a gyártó azokat szánta. A vevőnek nincsenek hibás teljesítésből eredő jogai, ha a hiba olyan hiba, amelyet a szerződés megkötésekor a szokásos gondosság mellett ismernie kellett volna.
 5. Reklamáció esetén az eladó írásbeli visszaigazolást - reklamációs jegyzőkönyvet - állít ki, amely tartalmazza a reklamáció beérkezésének időpontját, tartalmát és a kért rendezési módot (a követelt jogosultságot). A szállítási szolgáltatás által benyújtott reklamáció esetén az eladó visszaigazolást (reklamációs jelentést) küld a vásárló e-mail címére.
 6. Ha a vevő az eladott dolog hibájából eredő jogának választását nem jelenti be az eladónak legkésőbb a hiba eladónak történő bejelentését követően indokolatlan késedelem nélkül, a vevőt mindig olyan jogok illetik meg, mintha jelentéktelen szerződésszegés történt volna. A vevő nem jogosult az eladó beleegyezése nélkül megváltoztatni a konkrét jog választását, ami nem vonatkozik arra az esetre, ha a vevő olyan termék javítását kérte, amely nem javítható. A vevőnek joga van elállni a szerződéstől akkor is, ha a termék a hiba megismétlődése (harmadik alkalommal ugyanaz a hiba) vagy nagyobb számú hiba (4 vagy több) miatt nem használható.
 7. Ha az eladó nem hárítja el a hibát időben (ésszerű, legfeljebb 30 napos határidőn belül), vagy megtagadja a hiba elhárítását, a vevő árengedményt követelhet az árból, vagy elállhat a szerződéstől, még olyan jelentéktelen szerződésszegés esetén is, amikor már a hiba kijavítása mellett döntött.
 8. Ha a hiba orvosolható, a vevő követelheti a hiba kijavítását vagy pótlását, vagy ésszerű árleszállítást. Ha a hibát nem lehet kijavítani, és a tárgy emiatt nem használható megfelelően, a vevő vagy elállhat a szerződéstől, vagy ésszerű árengedményt követelhet az árból.
 9. A vevő nem állhat el a szerződéstől, és nem követelheti új termék szállítását, ha nem tudja a terméket abban az állapotban visszaszolgáltatni, ahogyan azt átvette. Ez nem vonatkozik,
  • ha az állapot az áru hibájának feltárására irányuló vizsgálat eredményeként megváltozott,
  • ha a vevő a hiba felfedezése előtt használta az árut,
  • ha a vevő nem cselekményével vagy mulasztásával okozta a tárgy változatlan állapotban történő visszaküldésének lehetetlenségét,
  • ha a vevő a hiba felfedezése előtt eladta a dolgot, azt a rendes használat során elfogyasztotta vagy megváltoztatta; ha ez csak részben történt meg, a vevő köteles visszaadni az eladónak azt, amit még vissza tud adni, és köteles megtéríteni az eladónak azt a részt, amelyet a dolog használatából hasznot húzott.

A panaszok küldésének címe

 1. Avori s.r.o. / Sanasport
  Hlinky 505/118
  Budova Office Centre
  603 00 Brno
  Czech Republic
 2. Az árut a vevő csak a megadott címre küldheti el, máshová nem fogadjuk el. Az eladó nem fogad el utánvétellel küldött árut. Az Eladó a vonatkozó összeget a Vevő által közölt számlára küldi, vagy ha nem, akkor arra a számlára, amelyről azt küldték.
 3. Ha az árut postai úton küldik, a vevőnek fel kell írnia (pl. közvetlenül a vásárlási bizonylat másolatára) a reklamáció okát és a hiba rövid leírását. A vevőnek ugyanezt az információt el kell küldenie a info@sanasport.hu címre is.
Bombaár
Az akció végéig
7:05:44:02
Kari Traa Humlesnurr Tee
-70 % Női póló Kari Traa Humlesnurr Tee
8 900 Ft 29 692 Ft
már csak 8 db érhető el